ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ


Οι εκπαιδευτές μας: 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ -ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΜΕ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ

                   ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ! 

 

Σπύρος Αραμπατζής Φιολιτάκη Μαρίνα
Βελεγράκης Στέλιος Καραταράκη Κατερίνα
 Θέμελης Δημήτριος
Ρεθυμνιωτάκης Χαράλαμπος Θέμελης Δημήτριος
Μανουσάκη Ευαγγελία Παρασκάκη Γεωργία
Θανάσης Χρυσός Χατζηδακης Μαξιμος
Σμπώκος Θωμάς Κλαίρη Σηφάκη