ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ – ΤΕΦΑΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ