fbpx
ΤΕΦΑΑ

Ποιό απο τα 5 ΤΕΦΑΑ μου ταιριάζει;

Τα Τμήματα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  (ΤΕΦΑΑ) είναι απο τις πιο δημοφιλής σχολές στην Ελλάδα. Σπουδάζοντας στα ΤΕΦΑΑ,  (ή ΣΕΦΑΑ) ο κάθε φοιτητής μπορεί να ασχοληθεί με μια ποικιλία δραστηριοτήτων στην βιομηχανία του αθλητισμού και της γυμναστικής.

 

Απόφοιτοι ΤΕΦΑΑ μπορούν να απασχοληθούν ως γυμναστές σχολειών, προπονητές ακαδημιών, ερασιτεχνικών ή επαγγελματικών ομάδων. Να διοικήσουν αθλητικά κέντρα και αθλητικές επιχειρήσεις όπως και να απασχοληθούν σε γυμναστήρια.

Ας δούμε όμως με την σειρά τις πιο περιζήτητες σχολές ΤΕΦΑΑ στην Ελλάδα.

5. ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής (Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) – 12.791 μόρια (2023)

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Σ.Ε.Φ.Α.Α.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) ιδρύθηκε το 1983 (Π.Δ. 465/83).

Από την αρχή λειτουργίας του μέχρι σήμερα προβαίνει σταδιακά σε αναμορφώσεις του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ). λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες διεθνείς τάσεις στο χώρο της αθλητικής επιστήμης καθώς και την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του.

Οι αναμορφώσεις στο πρόγραμμα σπουδών γίνονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του Π.Π.Σ., αναδεικνύοντας τη σπουδαιότητα της διασύνδεσης των γνωστικών αντικειμένων που θεραπεύει το Τμήμα με την πρακτική εφαρμογή σε χώρους δράσης, με στόχο την αποτελεσματικότερη επαγγελματική αποκατάσταση των πτυχιούχων.

Πηγή: http://www.phyed.duth.gr

4. ΤΕΦΑΑ Σερρών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) – 13.235 μόρια (2023)

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το έτος 1985. Οι πρώτοι φοιτητές του φοίτησαν στο ακαδημαϊκό έτος 1985-1986 και οι πρώτοι πτυχιούχοι του ορκίστηκαν τον Ιούλιο του 1989..

Το Τ.Ε.Φ.Α.Α. Σερρών είναι το μοναδικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στην πόλη των Σερρών και εμφανίζει μια συνεχώς έντονη δυναμική στο χώρο της ανάπτυξης της αθλητικής επιστήμης με τη διοργάνωση εκδηλώσεων όπως συνεδρίων, σεμιναρίων, συμποσίων, συναντήσεων αθλητικών αγώνων, εκθέσεων κτλ.

Πηγή: https://phed-sr.auth.gr/

3. ΤΕΦΑΑ Τρικάλων (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας) – 14.906 μόρια (2023)

Το Τμήμα δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές το 1994. Οι εγκαταστάσεις του βρίσκονται σε έκταση 150 στρεμμάτων στις Καρυές Τρικάλων. Το συνολικό εμβαδόν των εγκαταστάσεων είναι 3000τμ που περιλαμβάνουν εργαστήρια, βιβλιοθήκη, αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα τηλεδιασκέψεων, αίθουσα υπολογιστών κλπ. Έχουν προγραμματιστεί ή υλοποιούνται: κλειστό γυμναστήριο, αμφιθέατρο και αίθουσες 1000τμ.

Σήμερα το Τμήμα έχει 26 μέλη ΔΕΠ, 15 μέλη ΕΕΠ, 3 μέλη ΕΔΙΠ, ένα μέλος ΕΤΕΠ και 7 μέλη τεχνικής και γραμματειακής υποστήριξης. Πολλά από τα εν λόγω μέλη δραστηριοποιούνται σε καινοτόμες δράσεις με εθνική και διεθνή απήχηση όπως η συγγραφή των βιβλίων φυσικής αγωγής για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας, η υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Καινοτομίας (π.χ. μέσω FP7, Horizon 2020 κτλ.). Αποτελέσματα επιστημονικών εργασιών έχουν χρησιμοποιηθεί από διεθνείς φορείς (π,χ., Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ρευματολογίας) στην έκδοση οδηγιών προαγωγής της υγείας.

Πηγή: http://www.pe.uth.gr/

2. ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης) – 16.406 μόρια (2023)

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ιδρύθηκε το 1982 και από το 2013 ανήκει στη Σχολή  Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι διαρθρωμένο σε οκτώ εξάμηνα που είναι και ο ελάχιστος χρόνος για την απόκτηση του πτυχίου. Αποτελείται από μαθήματα κορμού θεωρητικά και εφαρμογής, μαθήματα κατεύθυνσης (Αγωνιστικός Αθλητισμός, Αναψυχή, Αθλητικός Τουρισμός και Υγεία) μαθήματα ελεύθερης επιλογής (θεωρητικά και εφαρμογής). Στο τελευταίο έτος (4ο) οι σπουδαστές/τριες λαμβάνουν μια ειδίκευση σε θεωρητικό ή εφαρμοσμένο πεδίο.

Τα γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται στους αθλητικούς χώρους, στο σχολείο, στα εργαστήρια και στις αίθουσες. Διαθέτει προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές. Με τις σπουδές συνδέεται η θεωρία των αθλητικών επιστημών με την πρακτική εφαρμογή τους.

Πηγή: https://www.phed.auth.gr/

1. ΤΕΦΑΑ Αθηνών (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) – 16.999 μόρια (2023)

Είναι το πρώτο και το πιο δημοφιλές ΤΕΦΑΑ της χώρας. Τμήμα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Αθηνών είναι θεματοφύλακας των ολυμπιακών παραδόσεων και εστία έρευνας και αθλητικής παιδείας. Έχει  έμβλημα που φέρει την παράσταση του θεού Αγώνα, όπως αυτός εμφανίζεται σε αρχαίο νόμισμα του 4ου αιώνα.

Το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού έχει ως αποστολή

  • Να καλλιεργεί και να προάγει την Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
  • Να παρέχει στους πτυχιούχους του τα απαραίτητα εφόδια, που θα εξασφαλίσουν την άρτια κατάρτισή τους για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
  • Να συμβάλλει στην πρόοδο του Ελληνικού Αθλητισμού και ταυτόχρονα να καλλιεργεί και να διαδίδει στον λαό την Αθλητική Ιδέα.
  • Να συμβάλλει στη συνειδητοποίηση του λαού για τη σημασία της Φυσικής Αγωγής ως βασικού παράγοντα για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας της ζωής.

Πηγή: https://www.phed.uoa.gr/

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες!